Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy

 Zarządzenie Nr Or.I.16.2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-04 09:43:11.
 Zarządzenie Nr Or.I.15.2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-04 09:41:14.
 Zarządzenie Nr Or.I.14.2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie: wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-04 09:38:58.
 Zarządzenie Nr Or.I.13.2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. "GOŁOBORZE 2014"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-04 09:36:43.
 Zarządzenie Nr Or.I.12.2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Mileny Budkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-04 09:34:33.
 Zarządzenie Nr Or.I.11.2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Pękalskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Przedszkola Publicznego w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-04 09:28:54.
 Zarządzenie Nr Or.I.10.2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Witek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Przedszkola Publicznego w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-04 09:27:16.
  Zarządzenie Nr Or.I.9.2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:09:51.
  Zarządzenie Nr Or.I.8.2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:08:17.
  Zarządzenie Nr Or.I.7.2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie: założeń do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Ożarów w roku szkolnym 2014/2015

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:04:48.
  Zarządzenie Nr Or.I.6.2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie: Upoważnienia dla Kierownika OPS w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:02:52.
  Zarządzenie Nr Or.I.5.2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 03 marca 2014 roku w sprawie: zmiany regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie, nadanego zarządzeniem Or. 30/2009 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 lipca 2009 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-27 13:59:04.
  Zarządzenie Nr Or.I.4.2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego SP. z o .o. w Ożarowie wartości zakupionych pojemników na śmieci.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-27 13:55:32 | Data modyfikacji: 2014-06-27 14:12:14.
  Zarządzenie Nr Or.I.3.2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie wykonanej dokumentacji projektowej na sieć wodociągową i kanalizacyjną celem wartości przekazanych środków trwałych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-27 13:55:03.
  Zarządzenie Nr Or.I.2.2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania wykonanej sieci komputerowej budynku sp ZOZ w Ożarowie dla SP ZOZ w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-27 13:52:19.
  Zarządzenie Nr Or.I.1.2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 03 lutego 2014 roku w sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-27 13:50:44.

Zobacz:
 Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy .  Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy . 
Data wprowadzenia: 2014-06-27 13:50:44
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP