Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy

  Zarządzenie Nr RM/7/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie: użyczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-25 14:44:37.
  Zarządzenie Nr RM/27/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-25 13:18:48.
  Zarządzenie Nr RM/26/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 15 września 2012 r. w sprawie: Użyczenia sprzętu Zespołowi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozarowie, przeznaczonego na wyposażenie pracowni informatycznej i mechatronicznej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-25 13:17:10.
  Zarządzenie Nr RM/24/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-25 13:11:50.
  Zarządzenie Nr RM/23/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-25 13:10:55.
  Zarządzenie Nr RM/22/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-25 13:09:19.

Informacja z wykonania Budżetu za I półrocze 2012 roku.

Informacja o przbiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za pierwsze półrocze 2012 roku.

Informacja o kształtowaniu sie WPF za I półrocze 2012 roku.

Wykonanie wydatków i dochodów Gminy Ożarów za I półrocze 2012 roku.

  Zarządzenie Nr RM/21/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-25 13:02:13.
  Zarządzenie Nr RM/20/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-25 12:59:02.
  Zarządzenie Nr RM/19/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-25 12:58:06.
  Zarządzenie Nr RM/18/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-25 12:55:58.
  Zarządzenie Nr RM/17/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 1 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-25 12:55:09.
 Zarządzenie Nr RM/16/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-06-27 13:56:04.
 Zarządzenie Nr RM/15/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-06-27 13:55:05.
  Zarządzenie Nr RM/13/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 maja 2012 r. w sprawie: wyboru sołtysa wsi Suchodółka

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-15 12:09:01 | Data modyfikacji: 2012-05-15 13:30:04.
 Zarządzenie Nr RM/11/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-09 11:45:04.
 Zarządzenie Nr RM/12/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-09 11:03:16.
 Zarządzenie Nr RM/10/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-09 10:59:20.
 Zarządzenie Nr RM/9/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-09 10:58:30.

Analiza z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2011 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2011 rok.

Realizacja inwestycji wieloletnich z udziałem środków unijnych w 2011 roku.

 Zarządzenie Nr RM/8/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-09 10:52:14.
 Zarządzenie Nr RM/6/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-09 10:50:21.
 Zarządzenie Nr RM/5/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-09 10:48:50.
 Zarządzenie Nr RM/4/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-09 10:47:15 | Data modyfikacji: 2012-05-09 10:49:13.
  Zarządzenie Nr RM/3/2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-09 10:44:10.

Zobacz:
 Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy .  Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy . 
Data wprowadzenia: 2012-05-09 10:44:10
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP