Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy

 Zarządzenie Nr Or.I - 1/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 10:08:03.
 Zarządzenie Nr Or I/2/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie: szkolenia obronnego w Mieście i Gminie Ożarów w 2010 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 10:10:31.
 Zarządzenie Nr Or I/3/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego modernizacji i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 10:20:17.
 Zarządzenie Nr Or 4/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie, nadanego Zarządzeniem Nr Or 1/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 9 stycznia 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 10:26:49.
 Zarządzenia Nr OR/5/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 lutego 2010 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-12 11:38:53 | Data modyfikacji: 2011-03-16 09:44:55.
 Zarządzenia Nr OR/6/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie: powołania komisji zdawczo odbiorczej do przeprowadzenia odbioru Hotel "Zacisze" położonego w Ożarowie na os. Wzgórze 57

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-12 11:41:30.
 Zarządzenia Nr OR/7/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie: uruchomienia w Urzędzie Miejskim systemu elektronicznego obiegu dokumentów - SEOD

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-12 11:43:27.
 Zarządzenia Nr OR/8/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie: powołania zespołu opiniującego oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-12 11:45:58.
 Zarządzenia Nr OR/9/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy na czas wojny

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-12 11:49:06 | Data modyfikacji: 2010-07-12 12:02:04.
 Zarządzenia Nr OR/10/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Ożarowie ustalonego zarządzeniem Nr 9/2009 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników w Urzędzie Miejskim w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-12 11:55:27.
 Zarządzenia Nr OR/11/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie: powołania Komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-12 11:52:04 | Data modyfikacji: 2010-07-12 12:01:00.
 Zarządzenia Nr OR/12/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert postępowań o udzielenie zamówień publicznuch w roku 2010

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-12 11:57:48.
 Zarządzenia Nr OR/13/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: powołania komisji gminnej do spraw szacowania skutków klęsk powodzi na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-12 11:59:43.
 Zarządzenie Nr OR/14/2010 Burmistrza Ożarowa z 28 maja w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-09 12:53:18.
 Zarządzenie Nr OR/17/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 lipca 2010 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-09-13 10:43:16.

Zarządzenie Nr OR/18/2010 Burmistrza Ożarowa z 17 listopada 2010 r w sprawie: Przeprowadzenia kansultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w

 Załącznik Nr 1. PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OŻARÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2011.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-26 09:09:06 | Data modyfikacji: 2010-11-29 14:46:25.
 Zarządzenie Nr Or.I.20.2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 07.12.2010 roku w sprawie: wyznaczenia osoby, która wykonuje czynności w zakresie prawa pracy wobec Burmistrza Ożarowa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-09-22 09:34:47.

Zobacz:
 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy .  Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy . 
Data wprowadzenia: 2020-09-22 09:34:47
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP