Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy

 Zarządzenie Nr RM/1/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 04 lutego 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 12:43:51.
 Zarządzenie Nr RM/3/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-04-13 12:48:03 | Data modyfikacji: 2010-04-13 12:51:24.
 Zarządzenie Nr RM/4/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie: Przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-04-13 12:50:44.
 Zarządzenie Nr RM/5/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 marca w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-02 12:20:18.
 Zarządzenie Nr RM/6/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 7 kwietnia w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-02 12:23:18.
 Zarządzenie Nr RM/7/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie: Przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-04-27 08:38:18.
 Zarządzenie Nr RM/8/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 28 kwietnia w sprawie: powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przeprowadzenia odbioru nieruchomości oznaczonej numerem 714 o powierzchni 1,00 ha położonej w Glinianach ul. Opatowska zabudowanej budynkiem magazynowym

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-02 12:28:05 | Data modyfikacji: 2010-06-02 12:29:12.
 Zarządzenie Nr RM/9/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 26 maja w sprawie : rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-02 12:32:44.
 Zarządzenie Nr RM/10/2010 Burmistrza Ozarowa z dnia 26 maja w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-02 12:34:08.
 Zarządzenie Nr RM/11/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 01 czerwca w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:37:13.
  Zarządzenie Nr RM/12/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 czerwca w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-26 08:36:06.
  Zarządzenie Nr RM/13/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 czerwca w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-26 08:36:44.
  Zarządzenie Nr RM/14/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 czerwca w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-26 08:37:24.
  Zarządzenie Nr RM/15/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 21 lipca w sprawie: wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów na terenia Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-26 08:38:47 | Data modyfikacji: 2010-11-26 08:40:30.
  Zarządzenie Nr RM/16/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 31 sierpnia w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-26 08:42:43.
  Zarządzenie Nr RM/17/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 31 sierpnia w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-26 08:43:27.
  Zarządzenie Nr RM/18/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 września w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-26 08:50:59.
  Zarządzenie Nr RM/20/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 12 października w sprawie: wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-26 08:52:24.
  Zarządzenie Nr RM/21/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 18 października w sprawie: powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-26 08:55:34.
  Zarządzenie Nr RM/22/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 października w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-26 08:56:12.
  Zarządzenie Nr RM/23/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 04 listopada w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-26 08:58:07.
  Zarządzenie Nr RM/24/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 10 listopada w sprawie: zobowiazania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Glinianach do udostępnienia wielofunkcyjnego boiska dla ogółu społeczności

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-26 08:59:40.
 Zarządzenie Nr RM/25/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2011 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 10:15:22 | Data modyfikacji: 2011-02-03 10:20:00.
 Zarządzenie Nr RM/26/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 10:25:45.
 Zarządzenie Nr RM/27/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 10:26:42.
 Zarządzenie Nr RM/28/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 10:27:24.
 Zarządzenie Nr RM/29/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 10:29:28.

Zobacz:
 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy .  Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy . 
Data wprowadzenia: 2011-02-03 10:29:28
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski