Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

BIII271.1.2017 Przetrag nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:53:59.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-02-02 08:50:07.

BIII.271.10.2016 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę używanego samochodu dostawczego typ Doka.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-12-02 14:29:58.

BIII.271.9.2016 Przetarg nieograniczony na Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-12-01 20:08:34.

BIII271.8.2016 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożaów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-09-15 15:04:36.

Przetarg nieograniczony zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2016/2017

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-07-20 12:27:17 | Data modyfikacji: 2016-07-20 12:48:48.

BIII271.7.2016 Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Biedrzychów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-06-29 14:14:43 | Data modyfikacji: 2016-07-20 12:48:48.

BIII271.6.2016 Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-06-16 12:41:52 | Data modyfikacji: 2016-07-20 12:48:48.

BIII271.5.2016Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscościach:Pisary, Sobotka, Zawada i Karsy w gm. Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-05-17 10:10:38 | Data modyfikacji: 2016-07-20 12:48:48.

BIII271.4.2016 Przetarg nieograniczny na Przebudowa dróg gminnych Sobótka – Bugaj, Sobótka – Sobótka Kolonia, Sobotka – Sobotka gmina Ożarów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-04-29 10:21:18 | Data modyfikacji: 2016-07-20 12:48:48.

BIII271.3.2016PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OŻARÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209.000 EURO

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-04-15 12:43:33 | Data modyfikacji: 2016-07-20 12:48:48.

BIII271.2.2016 Przetarg nieograniczony naPrzebudowa drogi gminnej nr 360032T Janów – Tużników na odcinku od drogi powiatowej do drogi gminnej odc. Lasocin – Mieczysławów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:08:44 | Data modyfikacji: 2016-04-13 13:13:00.

BIII271.1.2016 Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 360042T Julianów - Gliniany na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 755 do drogi powiatowej odc. Ożarów - Śródborze.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-03-10 09:56:33 | Data modyfikacji: 2016-04-13 13:13:00.

BIII.271.7.2015 Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości do 6 593 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy Ożarów w roku 2015.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:50:48 | Data modyfikacji: 2016-04-13 13:13:00.

BIII.271.6.2015 Przetarg nieograniczony na remont dróg dojazdowych w miejscości Janów, Biedrzychów, Nowe, Lasocin gm. Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-08-06 11:35:01 | Data modyfikacji: 2016-04-13 13:13:00.

BIII.271.5.2015Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych Wyszmontów, Tominy, Pisary, Janowice gm. Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-08-06 09:20:12 | Data modyfikacji: 2015-08-06 09:21:17.

Przetarg nieograniczony na dwóz uczniów do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2015/2016

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-07-21 15:04:28 | Data modyfikacji: 2015-08-06 09:21:17.

BIII271.4.2015 Przetarg nieograniczony na przebudowę ciągu drogowego dróg gminnych odcinek Pisary-Józefków w gm. Ożarów i odcinek Wyspa - Józefków w gm. Zawichost

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-07-13 08:55:43 | Data modyfikacji: 2015-08-06 09:21:17.

BIII271.3.2015 Przetarg nieograniczony na Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne (śmietniki) z systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:57:39 | Data modyfikacji: 2015-08-06 09:21:17.

BIII271.2.2015 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-06-30 14:42:43 | Data modyfikacji: 2015-08-06 09:21:17.

BIII271.1.2015 Przetarg nieograniczony na budowę obiektów małej architektury na terenie miasta Ożarów w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Ożarowa etap II”.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-06-29 09:47:20 | Data modyfikacji: 2015-08-06 09:21:17.

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów i przetworów mięsnych dla ZSO im. Edwarda Szylki w Ożarowie

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-04-13 14:26:24 | Data modyfikacji: 2015-08-06 09:21:17.

Dyrektor ZGKiM ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa dla ZGKiM Ożarów .

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Autor: Sebastian Ćwik | Data wprowadzenia: 2015-03-11 10:44:43 | Data modyfikacji: 2015-03-11 10:45:35.

BIII.271.19.2014 Przetarg nieograniczony na rozbudowę infrastruktury informatycznej Gminy Ożarów, jako element projektu e-świętokrzyskie

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-12-30 10:37:21 | Data modyfikacji: 2015-03-11 10:45:35.

BIII.271.18.2014 III przetarg nieograniczony na budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie .

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-10-17 14:04:21 | Data modyfikacji: 2015-03-11 10:45:35.

BIII.271.17.2014 Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego na podstawie którego zostanie wybudowany mały plac zabaw przy szkole podstawowej w Janowicach w ramach programu rządowego "Radosna szkoła".

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-10-07 14:12:48 | Data modyfikacji: 2015-03-11 10:45:35.

BIII.271.16.2014 II przetarg nieograniczony na budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-09-30 13:20:29 | Data modyfikacji: 2015-03-11 10:45:35.

BIII.271.15.2014 Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg Śmiłów, Przybysławice, Sobótka

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-09-11 14:41:00 | Data modyfikacji: 2015-03-11 10:45:35.

BIII.271.14.2014 Przetarg nieograniczony- Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-09-10 14:15:06 | Data modyfikacji: 2014-09-10 14:15:46.

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2014/2015 .

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-17 14:50:00 | Data modyfikacji: 2014-09-10 14:15:46.

BIII.271.13 Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych na terenie gminy Ożarów .

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-16 11:11:15 | Data modyfikacji: 2014-09-10 14:15:46.

BIII.271.12.2014 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-16 09:48:08 | Data modyfikacji: 2014-09-10 14:15:46.

BIII.271.11.2014 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży, drogowej, sanitarnej i elektrycznej nad inwestycją kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-15 13:55:24 | Data modyfikacji: 2014-09-10 14:15:46.

BIII.271.10.2014 Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-15 08:22:10 | Data modyfikacji: 2014-09-10 14:15:46.

BIII271.9.2014 II Przetarg nieograniczony na kompleksową rewitalizację miasta Ożarów etap II

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-11 12:49:19 | Data modyfikacji: 2014-09-10 14:15:46.

BIII271.8.2014 Przetarg nieograniczony na kompleksową rewitalizację miasta Ożarów etap II

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-06-24 15:17:27 | Data modyfikacji: 2014-09-10 14:15:46.

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-06-23 15:02:10 | Data modyfikacji: 2014-09-10 14:15:46.

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów, przetworów mięsnych, podrobów wędliniarskich dla Zespołu Szkół Ogólnoksztacących im. E.Szylki w Ożarowie

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-06-18 10:44:35 | Data modyfikacji: 2014-06-18 10:45:21.

BIII271.7.2014PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OŻARÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-05-20 15:05:25 | Data modyfikacji: 2014-06-18 10:45:21.

BIII271.6.2014 Przetarg nieograniczony na remont budynku remizy w msc Jankowice

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-04-16 12:22:35 | Data modyfikacji: 2014-06-18 10:45:21.
BIII.271.5.2014 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Stróża, Wojciechówka gm. Ożarów  

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-20 12:56:41 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:58:27.
BIII.271.4.2014 Przetarg nieograniczony na Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Stróża, Wojciechówka gm. Ożarów  

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-13 15:31:16 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:58:27.
BIII.271.3.2014 II Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej nad inwestycjąpn Wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lasocin  

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-06 14:33:46 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:58:27.
BIII.271.2.2014 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej nad inwestycjąpn Wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lasocin  

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-02-25 14:20:50 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:58:27.
BIII.271.1.2014 Przetarg nieograniczony na wymianę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji w miejscowości Lasocin
 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-02-23 20:49:01 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:58:27.

Zobacz:
 BIII.271.1.2014 Przetarg nieograniczony na wymianę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji w miejscowości Lasocin .  BIII.271.2.2014 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej nad inwestycjąpn Wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lasocin  .  BIII.271.3.2014 II Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej nad inwestycjąpn Wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lasocin  .  BIII.271.4.2014 Przetarg nieograniczony na Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Stróża, Wojciechówka gm. Ożarów .  BIII.271.5.2014 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Stróża, Wojciechówka gm. Ożarów .  BIII271.6.2014 Przetarg nieograniczony na remont budynku remizy w msc Jankowice .  BIII271.7.2014PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OŻARÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY .  Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów, przetworów mięsnych, podrobów wędliniarskich dla Zespołu Szkół Ogólnoksztacących im. E.Szylki w Ożarowie .  Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów .  BIII271.8.2014 Przetarg nieograniczony na kompleksową rewitalizację miasta Ożarów etap II .  - BIII271.9.2014 II Przetarg nieograniczony na kompleksową rewitalizację miasta Ożarów etap II .  BIII.271.10.2014 Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne .  BIII.271.11.2014 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży, drogowej, sanitarnej i elektrycznej nad inwestycją kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa .  BIII.271.12.2014 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów .  BIII.271.13 Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych na terenie gminy Ożarów .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2014/2015 .  BIII.271.14.2014 Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie .  BIII.271.15.2014 Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg Śmiłów, Przybysławice, Sobótka. .   BIII.271.16.2014 II przetarg nieograniczony na budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie .  BIII.271.17.2014 Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego na podstawie którego zostanie wybudowany mały plac zabaw przy szkole podstawowej w Janowicach w ramach programu rządowego "Radosna szkoła". .  BIII.271.18.2014 III przetarg nieograniczony na budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie .  BIII.271.19.2014 Przetarg nieograniczony na rozbudowę infrastruktury informatycznej Gminy Ożarów, jako element projektu e-świętokrzyskie .  Dyrektor ZGKiM ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa dla ZGKiM Ożarów .  Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów i przetworów mięsnych dla ZSO im. Edwarda Szylki w Ożarowie .  BIII271.1.2015 Przetarg nieograniczony na budowę obiektów małej architektury na terenie miasta Ożarów w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Ożarowa etap II”. .  BIII271.2.2015 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów  .  BIII271.3.2015 Przetarg nieograniczony na Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne (śmietniki) z systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem .  BIII271.4.2015 Przetarg nieograniczony na przebudowę ciągu drogowego dróg gminnych odcinek Pisary-Józefków w gm. Ożarów i odcinek Wyspa - Józefków w gm. Zawichost .  Przetarg nieograniczony na dwóz uczniów do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2015/2016 .  BIII.271.5.2015Remont dróg gminnych Wyszmontów, Tominy, Pisary, Janowice gm. Ożarów .  BIII.271.6.2015 Przetarg nieograniczony na remont dróg dojazdowych w miejscości Janów, Biedrzychów, Nowe, Lasocin gm. Ożarów .  BIII.271.7.2015 Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości do 6 593 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy Ożarów w roku 2015. .  BIII271.1.2016 Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 360042T Julianów - Gliniany na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 755 do drogi powiatowej odc. Ożarów - Śródborze .  BIII271.2.2016 Przetarg nieograniczony naPrzebudowa drogi gminnej nr 360032T Janów – Tużników na odcinku od drogi powiatowej do drogi gminnej odc. Lasocin – Mieczysławów .  BIII271.3.2016PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OŻARÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209.000 EURO .  BIII271.4.2016 Przetarg nieograniczny na Przebudowa dróg gminnych Sobótka – Bugaj, Sobótka – Sobótka Kolonia, Sobotka – Sobotka gmina Ożarów .  BIII271.5.2016Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscościach:Pisary, Sobotka, Zawada i Karsy w gm. Ożarów .  BIII271.6.2016 Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów  .  BIII271.7.2016 Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Biedrzychów .  Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2016/2017 .  BIII271.8.2016 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożaów .  BIII.271.9.2016 Przetarg nieograniczony na Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów. .  BIII.271.10.2016 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę używanego samochodu dostawczego typ Doka .  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK .  BIII271.1.2017 Przetrag nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów . 
Data wprowadzenia: 2014-02-23 20:49:01
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów
Burmistrz Miasta i Gminy
Marcin Majcher
Kontakt:
Tel: (+48 15) 86-11-137
Fax: (+48 15) 86-11-136
e-mail: urzad@ozarow.pl