L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Dane21407
2Uchwały20644
3Referaty18006
4Rada17333
5Burmistrz Ożarowa16867
6Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Ożarów do 2020 roku16677
7Decyzje środowiskowe16447
8Jak załatwić sprawę w Urzędzie16182
9Podatki i opłaty16104
10Jednostki pomocnicze15810
11Zagospodarowanie Przestrzenne15649
12Jednostki organizacyjne15438
13Obwieszczenia Burmistrza Ożarowa15240
14Komisje14527
15Zastępca Burmistrza Ożarowa14306
16Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa14020
17Przewodniczący Rady13642
18Wyszukiwarka13333
19Prace Rady12308
20Uchwały IV kadencji Rady Miejskiej12151
21Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg12008
22Statut11656
23Regulamin11533
24Wieloletni Plan Inwestycyjny11006
25Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości "OŻARÓW" S.A.10499
26Informacje nieudostępnione10391
27Zagospodarowanie przestrzenne10312
28Protokoły10257
29Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych10234
30Uchwały V kadencji Rady Miejskiej9860
31Lokalne Okienko Przedsiębiorczości9806
32Instrukcja obsługi9664
33Redakcja9655
34Kontrole zewnętrzne9501
35Skrzynka Podawcza9431
36Urząd Stanu Cywilnego9398
37Ochrona środowiska8861
38Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ożarów8698
39Loklany Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich8610
40Program Ochrony Środowiska Gminy Ożarów8229
41Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej8228
42Zarządzenia Burmistrza 2015 rok.7752
43Archiwum7528
44Uchwały VI kadencji Rady Miejskiej7035
45Miejska Komisja Wyborcza6997
46Podatki i Opłaty do 2012 roku.6952
47Referat Spraw Obywatelskich6944
48Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej6901
49Referat ogólno-organizacyjny6857
50Ośrodek Pomocy Społecznej6827
51Podatek od nieruchomości6623
52Referat Spraw Obywatelskich6455
53Referat Straży Miejskiej6430
54Budżet 20046367
55ROK 20056280
56Protokoły z sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie6259
57B III 341 9 2009 Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie6249
58B III 341 5 2010 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku UMiG Ożarów6201
59Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami6178
60Referat Finansowy6109
61Uchwały VII kadencji Rady Miejskiej6051
62Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej5990
63Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami5910
64Archiwum5902
65Referat Finansowy5856
66Rejestry5837
67Podatki i Opłaty na 2013 rok.5743
68Ewidencja Działalności Gospodarczej i Handlu5688
69Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli5308
70Plan pracy Rady Miejskiej5242
71Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie, rok 2011.5222
72STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY OŻARÓW - ARCHIWUM5152
73Wybory samorządowe w 2006r.5146
74Budżet 20105146
75GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OŻARÓW5053
76 . Karta typu A (wnioski o wydanie decyzji)5053
77Archiwum5042
78Karta typu B (decyzje i postanowienia)5038
79Wybory samorządowe 21 listopada 2010 r.5000
80Protokoły z sesji V kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie4958
81Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie4950
82Budżet 2012 4943
83Budżet 20064903
84Budżet 20054876
85Oświadczenia majątkowe za 2015 rok.4868
86Budżet 20074813
87Zarządzenia Burmistrza 2003 rok4812
88STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO4755
89Dowody Osobiste i Sprawy Obronne: Świadczenia Osobiste i Rzeczowe Na Rzecz Obronności4703
90Budżet 20084691
91Kryta Pływalnia4615
92Zarządzenia Burmistrza 2005 rok4609
93Protokoły z sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie4567
94Budżet 20094562
95Przedszkole Publiczne w Ożarowie4549
96Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury4543
97Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2004 roku4532
98Zarządzenia Burmistrza 2004 rok4487
99Ewidencja Ludności i Sprawy Wojskowe4471
100Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowicach4441
101Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach4412
102Zarządzenia Burmistrza 2006 rok4403
103Biblioteka Publiczna4355
104Budżet 20144341
105Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie4323
106Informacja o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne4322
107Zarządzenia Burmistrza 2007 rok4312
108Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 20054227
109Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy4217
110Budżet 20114191
111Podatek rolny4182
112Budżet 20134173
113Referenda4112
114Zarządzenia Burmistrza 2008 rok4089
115Karta typu E (raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)4071
116B III 341 8 2009 Przetarg nieograniczony na odnowę rynku w miejscowości Janików- Gmina Ożarów poprzez remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów zielonych4051
117Wybory samorządowe 16 listopada 2014 rok.4046
118 Oświadczenia majątkowe za 2016 rok.4046
119B III 341 6 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Ożarowie4035
120Sprawozdania za rok 20054025
121Podatek od środków transportowych4014
122Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 20114011
123Zarządzenia Burmistrza 2010 rok.4010
124Zarządzenia Burmistrza 2011 rok.3994
125Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3992
126Podatek leśny3979
127Wybory Prezydenta RP - 20053972
128B III 341 7 2009 Przetarg nieograniczony na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Janowicach3972
129Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/20103966
130Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Ożarów - 16.XII.2007.3957
131ROK 20063949
132Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 20073946
133Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2006 rok3925
134Zarządzenia Burmistrza 2009 rok3922
135Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3872
136Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3872
137Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2005 roku3863
138Przetarg nieogranicziny organizowany przez ZGKiM na dostawę nowej prasy do belowania odpadów3845
139Przetarg niograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów3834
140Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej3833
141Oświadczenia majątkowe na początek VII kadencji.3799
142Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3799
143ROK 20073788
144Sprawozdania za 2006 rok3782
145Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy3777
146Przetarg nieograniczony organizowany przez ZGKiM na dostawę pojemników do segregacji odpadów3769
147Archiwum3769
148Archiwum3769
149Obwieszczenia 2016 rok3768
150ROK 20093765
151Oświadczenia 20143755
152Podatek od nieruchomości3736
153Archiwum3728
154WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ3721
155Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/20103717
156Przetarg nieograniczony organizowany przez ZGKiM na dostawę fabrycznie nowego pojazdu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem3713
157Obwieszczenia 2017 rok3690
158Obwieszczenia do 2011 roku3685
159Protokoły z sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie3672
160Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2007 rok3638
161Archiwum3637
162Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkoły Podstawowej w Janowicach w roku szkolnym 2009/20103588
163Sprawozdania za 2007 rok3585
164Przetrag nieograniczony na dostawę mięsa oraz wyrobów i przetworów mięsnych3559
165Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20153553
166Podatek leśny3550
167Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2008 rok3548
168Ośrodek Opieki Społecznej w Ożarowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców szkoleń zawodowych oraz kursów.3545
169Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2009 rok3538
170Karta typu F (prognozy oddziaływania na środowisko)3494
171Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy3492
172Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy3475
173Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy3472
174Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2010.3467
175ROK 20083455
176Oświadczenia majątkowe na koniec VI kadencji.3449
177Wybory Samorządowe 2018 rok.3446
178Ogłoszenia o udzieleniu zamówień z wolenej ręki przez Opiekę Społeczną w Ożarowie3433
179Oświadczenia majątkowe za 2017 rok.3427
180Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3417
181Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3400
182Ogłoszenie wyniku rozstrzygnięcia postępowania w drodze zaproszenia do złożenia ofert cenowej na Wykonawcę zadania pn.: Wykonanie naklejek informacyjnych - projekt pn: E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych3396
183Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20173393
184Wybory Prezydenta 2010 rok.3384
185Podatek od posiadania psów3376
186Podatek od środków transportowych3363
187Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20163347
188Zaproszenie do złożenia oferty na: “Wykonanie tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych dla projektu pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.”3346
189Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2010 rok3338
190Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy3326
191ROK 20103294
192 Budżet 20153272
193BIII271.2.2013 Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego wraz pakietem ubezpieczeń.3253
194Podatki i Opłaty na 2014 rok.3239
195Informacja o konsultacjach 2012 rok3229
196Informacja o wynikach naboru na stanowisko "ASYSTENT RODZINY" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie3141
197Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY3138
198Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na realizację usługi "Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów"3137
199Ośrodek Pomocy Społeczne w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na obsługę cateringową spotkania, które odbędzie się 6 grudnia 2012 r. w godz. od 12.00 do 15.003081
200Zaproszenie do składania ofert na obsługę cateringową3067
201Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20183063
202Dokumenty do pobrania3054
203ROK 20123048
204Podatki i Opłaty na 2015 rok.2981
205Obwieszczenia 2018 rok2976
206Zarządzenia Burmistrza 2016 rok2972
207Rewitalizacja2964
208Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2948
209Wyniki wyborów w Gminie Ożarów2941
210 Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2013 rok2891
211Karta typu C ( projekty: polityk, strategii, planów lub programów)2869
212Zarządzenia Burmistrza 2014 rok.2862
213Zarządzenia Burmistrza 2017 rok2858
214Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2836
215Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa2829
216Podatki i opłaty na 2016 rok2827
217Petycje2813
218Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2767
219Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2760
220Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarów2757
221Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2756
222Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20142752
223Informacja o konsultacjach 2014 rok2712
224Podatek rolny2693
225ROK 20132690
226NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W OŻAROWIE2681
227Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie2635
228Kontrole zewnętrzne w 2016 roku.2605
229Rejestr działalności regulowanej.2597
230Wybory uzupełniające do Senatu RP 7 września 2014 rok2592
231Informacja o konsultacjach 2015 rok2591
232 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 20152589
233Podatek od nieruchomości2573
234Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2566
235Budżet 20162565
236Dostęp dla osób niepełnosprawnych2553
237Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2014 rok2550
238Podatek rolny2547
239Opłata Targowa2538
240BIII271.7.2016 Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Biedrzychów2488
241Regulamin2464
242Podatek od nieruchomości2435
243Archiwum Studium2425
244Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2013 rok2382
245Miejska Komisja Wyborcza2382
246 Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2375
247MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO (MZP) I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO (MRP). Tereny Gminy Ożarów są podzielone na dwa obszary tj.; ZLEWNIĘ KAMIENNEJ oraz ZLEWNIĘ WISŁY SANDOMIERSKIEJ 2371
248Informacja o konsultacjach 2016 rok2369
249Opłata Administracyjna2365
250Kontrole zewnętrzne w 2015 roku.2359
251ROK 20142338
252Dokumenty do pobrania2327
253Opłata Prolongacyjna2323
254Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2015 rok2315
255Podatki i opłaty na 2017 rok2311
256Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa2276
257Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2275
258Ochrona danych osobowych2260
259Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OŻARÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY2252
260Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 roku.2246
261Akty prawne2242
262Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20192236
263Oświadczenia majątkowe za 2018 rok2227
264Dokumenty do pobrania2225
265Budżet 20172206
266Podatki i opłaty na 2018 rok2202
267Podatek rolny2193
268Podatek od środków transportowych2189
269Dokumenty do pobrania2171
270Podatek od środków transportowych2161
271BIII271.1.2017 Przetrag nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów2146
272Obwieszczenia i Ogłoszenia Burmistrza Ożarowa2135
273ROK 20152106
274Akty prawne2082
275Zarządzenia Burmistrza 2018 rok2078
276Podatek leśny2068
277Akty prawne2065
278Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.2058
279Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2014 rok2053
280Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa2050
281Oświadczenia majątkowe na początek VIII kadencji.2040
282Podatek od nieruchomości2039
283Wybory ławników 2016 - 20192039
284Dokumenty do pobrania2010
285Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2016 rok2004
286Ogłoszenia i Obwieszczenia Burmistrza Ożarowa1991
287Podatek od nieruchomości1982
288Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy1981
289Informacja o konsultacjach 2017 rok1967
290Akty prawne1957
291Dokumenty do pobrania1930
292Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2015 rok 1899
293Budżet Gminy Ożarów 2018 rok.1898
294Akty prawne1880
295Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20201878
296Rejestr Instytucji Kultury1854
297Podatek leśny1848
298Dokumenty do pobrania1842
299Podatek rolny1814
300Podatek od nieruchomości1811
301Kontrole zewnętrzne w 2017 roku.1804
302Obwieszczenia 2020 rok1763
303Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2016 rok1762
304Rok 20161759
305ROK 20171757
306Akty prawne1755
307Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2016 rok1751
308Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.1740
309Podatek od środków transportowych1729
310Podatek od nieruchomości1726
311Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy1702
312Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów 1701
313Informacje ogólne1697
314Interpelacje1689
315Rejestr Petycji 2017 r.1684
316POMOC PRAWNA1663
317Obwieszczenia 2019 rok1657
318 Oświadczenia majątkowe na koniec VII kadencji.1655
319Oświadczenia majątkowe za 2019 rok1632
320Podatek leśny1623
321Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów 1616
322 Kontrole zewnętrzne w 2018 roku.1609
323Informacja o konsultacjach 2018 rok1605
324 Podatek rolny1595
325Podatek od środków transportowych1547
326 Dokumenty do pobrania1545
327ROK 20181536
328Wybory Prezydenta RP 2020 rok1504
329 Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2017 rok1495
330Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2017 rok1483
331Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych1466
332Podatki i opłaty na 2019 rok1436
333Podatek leśny1430
334Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.1430
335Zwolnienia od podatków1405
336Rejestr Dziennych Opiekunów1403
337Podatek rolny1400
338Podatek od środków transportowych1397
339Akty prawne1369
340 Rok 20171360
341Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.1332
342Zarządzenia Burmistrza 2019 rok1324
343Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy1312
344Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy1311
345Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy1293
346Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów1288
347Interpelacje 2019 rok.1277
348Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy1275
349Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 20191251
350Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20181232
351Raport o stanie Gminy Ożarów1211
352Podatek leśny1200
353Informacja o konsultacjach 2019 rok1180
354Zarządzenia Burmistrza 2020 rok1158
355Budżet Gminy Ożarów 2019 rok1158
356Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2018 rok1153
357Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2018 rok1115
358Rejestr Petycji 2018 r.1108
359Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa1094
360Podatek od nieruchomości1080
361Protokoły z sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie1075
362Kontrole zewnętrzne w 2019 roku.1069
363Podatki i opłaty na 2020 rok1060
364Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa1038
365Informacje ogólne1013
366PORTAL e-sesja1011
367Transmisje z Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 991
368Informacja o konsultacjach 2020 rok986
369Dokumenty do pobrania983
370Informacje ogólne944
371Kontrole zewnętrzne w 2020 roku.936
372 Informacje ogólne935
373Rejestr Petycji 2019 r.923
374Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu.903
375Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa902
376Transmisje z Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie VIII kadencja895
377Zwolnienia od podatków865
378Akty prawne846
379Rejestr Petycji 2020 r.837
380Podatek rolny834
381Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów 823
382Dokumenty do pobrania820
383Dokumenty do pobrania819
384Wybory Ławników818
385Budżet Gminy Ożarów 2020 rok813
386Podatek od środków transportowych781
387Podatek leśny762
388Akty prawne758
389Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2019 rok756
390Podatek rolny698
391Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2019 rok686
392Interpelacje 2020 rok.667
393Podatek od środków transportowych619
394Podatek leśny594
395ROK 2019550
396Raport o stanie Gminy Ożarów za 2019 rok.517
397Podatki i opłaty na 2021 rok512
398Raport o stanie Gminy Ożarów za 2018 rok.442
399Imienne wyniki głosowań436
400Podatek od nieruchomości433
401 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców w ramach projektu pn.: „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów"- FILIA WYSZMONTÓW342
402Wykaz szkół i placówek wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez Gminę Ożarów.289
403Podatek rolny277
404Podatek od środków transportowych244
405Podatek leśny232