bip.ozarow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Miejski w Ożarowie www.ozarow.pl
Podatki i opłaty > Podatek od nieruchomości strona główna 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/102/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-18 14:23:33.


Uchwała Nr XXIII/138/2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/102/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-17 07:49:13.

Uchwała Nr XXIV/150/2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Szczegółowa instrukcja wypełnienia druku IN-1

Wyjaśnienia Ministra Finansów dotyczące udzielenia przez Organ Gminy zwolnień podatkowych z podatków od nieruchomości.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

IN-1-Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZIN-3 - dane pozostałych podatników

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-06 07:39:48.

Zobacz:
 Podatki i Opłaty do 2012 roku. .  Podatki i Opłaty na 2013 rok. .  Podatki i Opłaty na 2014 rok. .  Podatki i Opłaty na 2015 rok. .  Podatki i opłaty na 2016 rok .  Podatki i opłaty na 2017 rok .  Podatki i opłaty na 2018 rok .  Podatki i opłaty na 2019 rok .  Podatki i opłaty na 2020 rok .  Archiwum . 
Data wprowadzenia: 2020-05-06 07:39:48
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ozarow.pl