bip.ozarow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Miejski w Ożarowie www.ozarow.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

Zarządzenia Burmistrza 2003 rok
 Zarządzenie Nr 1/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 9 stycznia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu zmiany Nr 10 planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-17 14:45:43.
 Zarządzenie Nr 1A/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 10 stycznia 2003 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-18 12:16:44.
 Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu ulic - Leśnej, Kościuszki, Czachowskiego i Mazurkiewicza do kategorii dróg powiatowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-18 12:40:26.
 Zarządzenie Nr 3/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-21 12:31:14 | Data modyfikacji: 2005-11-22 12:00:56.
 Zarządzenie Nr 4/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy za rok 2003 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 11:59:52 | Data modyfikacji: 2005-11-22 12:01:04.
 Zarządzenie Nr 5/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie opracowania polanu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2003 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:03:36.
 Zarządzenie Nr 6/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:06:00.
 Zarządzenie Nr 7/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie okreslenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinianach i powołanie Komisji Konkursowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:09:36.
 Zarządzenie Nr 8/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie określenia regulaminu Konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie i powołanie Komisji Konkursowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:12:53.
 Zarządzenie Nr 9/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:16:34.
 Zarządzenie Nr 10/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:23:29.
 Zarządzenie Nr 11/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie najmu lokalu.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:24:26.
 Zarządzenie Nr 12/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2003 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:26:57.
 Zarządzenie Nr 12A/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:28:33.
 Zarządzenie Nr 13/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 9 czerwca 2003 roku w sprawie wydzierżawinia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:32:41.
 Zarządzenie Nr 14/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 9 czerwca 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:41:23.
 Zarządzenie Nr 15/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 5 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:43:26.
 Zarządzenie Nr 16/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:44:54.
 Zarządzenie Nr 17/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:46:33.
 Zarządzenie Nr 18/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 8 wrzesnia 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:48:26.
 Zarządzenie Nr 19/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 15 września 2003 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2004 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:50:00.
 Zarządzenie Nr 20/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 19 września 2003 roku w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów w granicach sołectw Lasocin i Szymanówka wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10.07.2003 do 08.08.2003 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:53:22.
 Zarządzenie Nr 21/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 6 października 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:55:19.

Zobacz:
   Zarządzenia Burmistrza 2003 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2004 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2005 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2006 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2007 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2010 rok.
   Zarządzenia Burmistrza 2011 rok.
   Zarządzenia Burmistrza 2012 rok.
   Zarządzenia Burmistrza 2013 rok.
   Zarządzenia Burmistrza 2014 rok.
   Zarządzenia Burmistrza 2015 rok.
   Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:55:19
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ozarow.pl