2004

 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zakup paliwa dla samochodów Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2004-12-29 15:33:04 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:58:40.
 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na dzierżawę pomieszczeń w Krytej Pływalni "Neptun" w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2004-12-10 09:57:19 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:54:59.
 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na dostawę środków uzdatniania wody basenowej dla Krytej Pływalni "Neptun" w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2004-12-10 09:55:07 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:51:29.
 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2004-11-04 09:23:27 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:42:15.
 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zakup opraw oświetleniowych ulicznych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2004-11-02 13:00:28 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:34:52.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zakup samochodu dla Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2004-09-24 08:40:31 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:51:12.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na wymianę włazów kanalizacyjanych i krat ściekowych w ul. Kolejowej /droga krajowa nr 74/ w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2004-09-14 15:00:58 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:41:46.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na budowę wodociągu i przebudowę chodnika w ul. Kochanowskiego w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2004-08-05 10:32:37 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:34:32.
 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2004-07-02 08:39:58 | Data modyfikacji: 2014-03-27 08:02:42.
 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na wykonanie modernizacji dróg gminnych w miejscowościach Jakubowice, Pisary, Niemcówka

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2004-06-23 14:56:50 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:58:01.
 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na wykonanie termorenowacji elewacji budynku OSP w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2004-06-23 14:53:08 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:54:08.
 Przetarg nieograniczony na dostawę opału do placówek oświatowych gminy Ożarów w roku 2004.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2004-06-03 08:16:37 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:50:54.
 ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa i produktów mięsnych dla Przedszkola Publicznego w Ożarowie w roku 2004.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2004-02-16 12:49:04 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:41:24.
 ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na dostawę produktów mleczarskich dla Przedszkola Publicznego w Ożarowie w roku 2004.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2004-02-16 12:43:35 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:33:59.
 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów mleczarskich dla Przedszkola Publicznego w Ożarowie w roku 2004

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2004-02-02 10:53:53 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:53:22.
 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mięsa i produktów mięsnych dla Przedszkola Publicznego w Ożarowie w roku 2004.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2004-02-02 10:47:41 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:50:30.
Data wprowadzenia: 2004-02-02 10:47:41
Data modyfikacji: 2014-03-27 07:50:30
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP